Gamle dage

Haveforeningen Balstrupvænge


Balstrupvej 49, 4100 Ringsted


Indkørselen til Balstrupvænge anno. 1938


Det oprindelige formål om at give familier mulighed for et fristed, der var til at betale, er stadig gældende.

Traditioner om fællesskab og hjælpsomhed beboerne imellem er årsagen til en stadig velfungerende haveforening.

Da foreningen startede, var afgrøder til privat brug en vigtig del af formålet med haverne. Dette formål var fremherskende op gennem 40'erne. Dette har ændret sig en del, haverne bruges nu mest til rekreative formål og hygge. En tradition der stadig lever er havelågen- lukker du den betyder det; jeg vil have fred – lader du den stå åben betyder det, kom indenfor.

Går du i tanker om at deltage i det sammenhold, der er i en haveforening, så gå en tur i området og få en sludder med de beboere du møder. 


Haveforeningen Balstrupvænge blev stiftet marts.1938 stifter og den første bestyrelse var.

Formand.: Ejlert Lassen.

Kasser.: Gunner Jensen

Bestyrelsesmedlem.: Knud Knudsen

Bestyrelsesmedlem.: Chr. Christiansen

Bestyrelsesmedlem.: Svend Larssen