HAVEFORENINGEN 

 BALSTRUPVÆNGE.

                           BALSTRUPVEJ 49.

 4100 RINGSTED

HF-Balstrupvænge CVR nr. 33853823


Bestyrelsen kan træffes på telefon: 29 82 09 53,

eller nedenstående mailadresse: 

Vedtægter og regler

Klik på overskrifterne for at følge de aktive links


Lejeaftale med DSB


Lejeaftale med Ringsted kommune


Vedtægter.

 

Ordensregler.

 

Ordensregler for leje af fælleshuset


Regler ved køb og salg af haver.


Ejererklæring ved vurdering


Byggereglement Marts 2020


Ansøgning om byggetilladelse


Forbud mod helårsbeboelse


Byggegodkendelses-gebyr


Afslag microvindmøller


Opsætning af solceller


Regler for telte mv.


Vejledning samletanke


Se i øvrigt: midtostsjaellandskreds.dk


Midt-Østsjællandskredsen som Balstrupvænge hører under har pr. 8.6.2016 vedtaget samme gebyrer i alle haveforeninger, :

Vurdering kr. 500,00

Registrering / dokumenter / lejeaftale  kr. 500,00